Hva betyr «konvertering»?

Bli kjent med begrepet som brukes hyppig blant markedsførere, og kanskje særlig om digital markedsføring.

ANNONSERINGSPORING

Begrepet brukes hyppig blant markedsførere, og kanskje særlig om digital markedsføring. Enklest sett handler det om at mennesker gjør noe du ønsker at de skal gjøre på nettstedet ditt – da har de konvertert.

Definisjonen på en konvertering er, i følge MarketingSherpa, «når en mottaker av markedsføring gjennomfører en ønsket handling».

Eksempler på konverteringer

Som definisjonen ovenfor sier er en konvertering når noen gjør en ønsket handling. Her har du noen forskjellige eksempler på konverteringer:

Eller den ultimate:

Eksemplene ovenfor er kanskje de mest åpenbare, men begrepet “konvertering” er ikke nødvendigvis låst til konkrete handlinger som det. Vi bestemmer selv hva vi regner som en konvertering i hvert tilfelle.

Mer «sofisitikerte» konverteringshandlinger

Som sagt er det jo ingen grenser for hva som kan telle som en konvertering.

Det kommer an på hva slags business du driver, og hva du ønsker at målgruppa du når frem til skal gjøre.

Jeg pleier stort sett alltid å sette opp målinger som handler om tidsbruk og antall sidevisninger, på de nettsidene jeg er involvert i.

Og når man måler hvor mange sider hver besøkende ser på, eller hvor lenge de er på hver side, får vi tilgang på data som lar oss sette opp mer sofisikterte konverteringer:

Hva bruker vi konverteringer til?

Innenfor digital markedsføring og e-commerce bruker man ofte “konvertering” i forbindelse med annonseplattformer.

Hos for eksempel Google Ads og Facebook Ads måler man som oftest suksess i antall konverteringer.

Når man lager annonsekampanjer, og herunder annonsegrupper og konkrete annonser, bør man knytte et mål eller en konvertering til de forskjellige annonsegruppene.

Da kan du velge hvilken konvertering du ønsker å oppnå med annonsene, også vil Google og Facebook hjelpe deg med å oppnå denne konverteringen.

Uten å knytte kampanjene dine til slike konverteringer vil du ikke vite hvordan annonsene leverer og hvor effektive de er for deg.

Det blir litt som å skyte i blinde – du aner ikke om du treffer!

Så med eksemplene jeg listet opp ovenfor, kan du lage egne annonsegrupper for hver av handlingene:

Du har satt opp konverteringer og annonser – hva nå?

Gratulerer! Du vil bli overraska om du visste hvor mange som bare pøser på med markedsføringskroner på annonser, uten å måle om de oppnår det som er ønsket.

Så hvis du har kommet så langt – at du måler dine ønskede handlinger, og har knyttet disse opp til annonser som konverteringer – da kan du være litt fornøyd.

I starten av en markedsføringskampanje er det både spennende og nødvendig å følge med på statistikken som genereres, gjerne daglig.

Du må gjerne gjøre små justeringer hvis du ser noe som åpenbart ikke fungerer, eller hvis du bruker for mye penger på noe.

Men jeg vil alltid anbefale å la annonsene kjøre i minst 3 uker før du tar noen store beslutninger om veien videre.

Dels fordi det er vanskelig å ha overblikk i starten, når man følger med dag for dag og ikke vet helt hvordan ting går.

Men dels også fordi det kan ta litt tid før du har nok data til å ta riktige beslutninger om veien videre.

Når annonsene har kjørt en god stund – gjerne over 3 uker – så setter du deg ned og ser nøye gjennom hvordan de forskjellige annonsegruppene presterer.

Har du flere forskjellige annonser innenfor hver gruppe bør du nå også se hvilke annonser som virker best.

Dette vil du se tydelig både på antall konverteringer, men også på klikkfrekvensen (CTR).

Klikkfrekvens betyr hvor mange av de som har sett annonsen som har klikket på den.

Høy klikkfrekvens betyr at budskapet engasjerer, og at annonsen er effektiv. Har den i tillegg høy konvertering begynner vi å snakke om en optimal annonse.

Når du er i denne fasen, og analyserer resultatene dine, så kan du øke budsjettet på noen annonsegrupper, og redusere det på andre. Du kan selvfølgelig fjerne noen helt, og lage nye.

Konvertering er langsiktig arbeid

Som med så mange andre ting her i verden, så er også dette arbeidet noe som tar tid og krever langsiktighet. Det er ingen quick fix, særlig ikke hvis du selv ønsker å bli god.

Jo mer erfaring du får med annonsering og konvertering, jo mer lærer du og jo flinkere blir du.

Hovedpoenget mitt er at annonsering er ikke noe du gjør én gang, og så regner med at ting flyter av seg selv. Gode resultater krever at annonsene følges opp, og at kampanjene raffineres og utbedres løpende.

Dette er også grunnen til at mange velger å bruke markedsføringsbyråer til dette. Der kan man finne spesialister som bruker mye tid på å bli god på nettopp annonsering og markedsføring.

Mange av dem er etter min mening ikke så gode som de ofte utgir seg for å være dog, og man skal følge med og kreve god oppfølging også fra disse byråene.

Annonseplattformene og digital markedsføring endrer seg hyppig, og det er ikke alle miljøene som holder seg oppdaterte og tilegner seg ny kunnskap.

ØNSKER DU Å KONTAKTE MEG OM ANNONSERING FOR DIN BEDRIFT?