Bruk av SMS-varsling på nettside

Det er mange spennende bruksområder for SMS

NETTSIDER

Den siste tiden har jeg tilfeldigvis fått utforske SMS i arbeidet med noen nettsteder. Det er overraskende enkelt å sette opp, og du kan egentlig bruke SMS til hva som helst på nettsiden din.

Her kommer jeg med noen eksempler:

SMS som innlogging

Det har vært vanlig en stund at man blir bedt om å verifisere seg med en kode mottatt på SMS når man skal logge inn på offentlige nettsteder.

Tofaktorautorisering bruker det samme: Etter å ha oppgitt brukernavn/e-post og passord, blir du bedt om å bekrefte at du er deg ved å taste inn en kode sendt på SMS.

Det åpenbart positive med dette er at det kun er du, eller den som sitter med telefonen din, som kan se denne koden. Sånn sett er det ett viktig steg til i en prosess med å sikre at det er rett person som logger seg inn.

Men det er langt i fra alle nettsteder som benytter SMS til verifisering eller innlogging. Det er fortsatt vanlig å bare bli bedt om brukernavn og passord.

Problemet med passord

Og passord er ofte et problem, hvis vi ser på brukervennlighet. På den ene siden kreves det mer og mer av et passord, da hacking bare blir et større og større problem i verden. Samtidig gjør dette at passordene blir vanskeligere å huske for vanlige folk.

Det finnes verktøy som lar deg lagre alle passordene dine på en trygg måte, men å ta i bruk slike verktøy tror jeg er uaktuelt for mange i befolkningen.

Og det er her jeg mener SMS kommer inn som et godt substitutt.

Når man registrerer en bruker eller en profil, bør man sette et passord for kontoen. Men man trenger ikke be om dette passordet hver gang en bruker skal logge inn på nettsiden.

Det burde holde å oppgi telefonnummer, for deretter å oppgi en PIN-kode som genereres og sendes til dette nummeret.

Enklere for brukeren

I praksis betyr dette følgende for flyten på nettstedet ditt:

  1. Bruker oppgir telefonnummer
  2. Systemet gjør et oppslag i databasen og finner ut om det eksisterer en bruker med dette mobilnummeret
  3. Hvis ikke, så ber vi brukeren fylle ut mer informasjon og vi kan registrere en ny bruker
  4. Hvis det allerede finnes en bruker, så genererer systemet en unik PIN-kode og sender til mottaker
  5. Hvis mottaker taster inn denne koden logger vi deg enkelt inn

For brukeren av nettsiden vil dette oppleves smooth, man føler sikkerheten er ivaretatt og man slipper å huske passord.

Selvfølgelig stiller dette krav til SMS-leverandøren, slik at kodene kommer frem raskt.

SMS som varslingssystem

I det siste prosjektet jeg har jobbet med, en nettside for et borettslag, var det et ønske om at enkelte styremedlemmer skulle ha tilgang til SMS-varsling til beboerne gjennom nettsiden.

Intensjonen var å ha mulighet til å varsle om hastesaker, som det var viktig at styret informerte om.

Jeg utformet en brukervennlig side for dette, med et enkelt skjema for SMS-innhold. Det ble også lagt inn dobbel verifisering av at den aktuelle brukeren faktisk hadde rettigheter til å sende SMS til alle beboerne.

Oversikt over mottakere

Mottakerne av SMS’en genereres fra et Excel-ark, som noen i styret har ansvar for å holde ajour med korrekte nummere.

Koden jeg har skrevet går gjennom denne listen og sender SMS til alle mottakere som har et telefonnummer i riktig format (8 siffer i Norge).

Det er selvfølgelig også mulig å sende til nummere som ikke er norske, så lenge vi tar hensyn til dette i koden.

Kontroll over tilgang

I dette eksempelet kan redaktøren av nettstedet tildele en spesifikk brukerrolle til de brukerne som skal ha tilgang til SMS-varsling. Så fort en bruker har fått denne rollen vil linker til SMS og E-post vises nederst i menyen.

Dette gjør at redaktøren enkelt kan ta bort og tildele denne tilgangen til forskjellige brukere fremover.

Kontakt meg om dette?